Politica de confidentialitate

1. Introducere Conform Legii nr 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și adăugită precum și Legii nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, COFETĂRIA ANDALUSIA S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate de către utilizatori. În primul rând, menționăm că ne obligăm să respectăm întru totul prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ne obligăm ca orice prelucrare de date să fie efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului. Datele personale pe care le colectăm sunt, în principal, datele tale de identificare (nume și prenume) și adresa de e-mail sau alte date personale pe care le colectăm direct de la persoană atunci când devine clientul nostru. Avem această politică de confidențialitate deoarece pe acest site web puteți găsi un număr de telefon unde puteți să faceți o comandă a produselor dorite, dar și un formular de contact unde putem fi contactați pentru diferite dificultăți întâmpinate, pentru posibile întrebări sau pentru indicarea unei încălcări a drepturilor prevăzute în Regulamentul menționat mai sus.
2. Datele de contact ale operatorului Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.cofetariaandalusia.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către COFETĂRIA ANDALUSIA S.R.L., cu sediul social în Timișoara, Strada Samuil Șagovici, numărul 1, Județul Timiș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/2952/2008, cod unic de înregistrare 24318800. Site-ul este accesibil publicului larg pentru informare cu privire la produsele cofetăriei.
3. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor Pentru orice întrebare în legătură cu această politică de confidențialitate, pentru exercitarea drepturilor prezentate mai jos sau pentru transmiterea unei plângeri, putem fi contactați la adresa de e-mail: economic@cofetariaandalusia.ro.
Totodată, orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă și prin poștă la adresa Timișoara, Strada Samuil Șagovici, numărul 1, Județul Timiș, România, în atenția desemnatului pentru protecția datelor cu caracter personal al Cofetăriei Andalusia S.R.L..
4. Informațiile colectate Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care doriți să corespondați cu noi sau completați un formular de contact de pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele cu caracter personal (nume, număr de telefon și adresă de e-mail) menționate de dumneavoastră în cadrul formularului, vor fi prelucrate pentru a vă putea oferi un răspuns la solicitarea dumneavoastră.
5. Scopul procesării si temeiul juridic al prelucrarii Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul clinetului prin formularul de contact sau în mod telefonic sunt și vor fi colectate și prelucrate de societate exclusiv în scopurile solicitate de client și a celor menționate mai jos. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului clientului în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor). Situațiile în care Cofetăria Andalusia va colecta și prelucra datele clientului cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:
1. Când suntem contactați prin diferite canale pe care le oferim. În acest caz datele cu caracter personal pe care le vom stoca pot fi: nume, adresă de mail, număr de telefon, adresa de domiciliu etc.
2. Atunci când clientul dorește să completeze formularul de contact prezent pe site-ul nostru web. Menționăm că furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum nume și adresa de e-mail sunt esențiale pentru folosirea formularului de contact.
3. Atunci când se accesează site-ul web.
4. Alte situații, conform legii aplicabile.

6. Cine poate avea acces la datele dumneavoastră personale? În anumite situații speciale există posibilitatea ca unele date cu caracter personal să fie transmise către posibili parteneri, cum ar fi: unii parteneri logistici ( ex. Curierat rapid, banca în cazul plăților prin POS etc.), angajațiilor noștri pentru a putea îndeplini solicitările clientului, posibililor parteneri de marketing (pentru îmbunătățirea experienției clientului pe pagina web, pentru campanii publicitare etc.), autorităților competente (dacă este cazul, pentru orice investigație juridică etc.).
7. Perioada de stocare Cofetăria Andalusia va stoca informațiile cu caracter personal atâta timp cât este cerut prin normele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Cofetăria Andalusia va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate.
8. Drepturile persoanei vizate Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita Cofetăriei Andalusia, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul clientului, acesta va avea dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Clientul are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acestuia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.
9. Google Analytics Această pagină foloseste Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google. Google Analytics utilizeaza cookie-uri sau adrese IP prin care se monitorizează serviciile și produselor noastre, dar se și analizează modul în care utilizatorii folosesc website-ul. Informațiile generate de adresa IP sau cookie vor fi transmise și stocate serverele Google. Google va utiliza toate aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea paginii web. Clientul are posibilitatea de a refuza utilizarea acestor cookie-uri prin setărilor corespunzatoare din browser, dar ulterior refuzului, este posibil ca utilizatorul să nu poată accesa toate funcțiile oferite de pagina noastră web.
10. Facebook Pixel
Această pagină folosește Facebook Pixel, el este o modalitate importantă de a face publicitate în mediul online.
El este un instrument folosit în crearea campaniilor publicitare speciale pentru utilizatori. Această metodă de a face o reclamă este utilă, deoarece fiecărui utilizator i se afișează un anumit conținut relevant în funcție de preferințele lui, de căutările web sau căutările de pe rețelele de socializare.
Acești pixeli sunt fragmente de coduri care permit specialiștilor colectarea anumitor informații despre vizitatorii unui website (spre exemplu tipurile de reclame accesate etc.). Pixelii sunt importanți pentru a se putea identifica corect comportamentul utilizatorilor web, dar și obiceiurile fiecărei persoane de achiziționare a diferitelor produse sau servicii din mediul online.
Societatea folosește Facebook Pixel în conformitate cu dispozițiile legale prevăzute în Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
11. Securitate Deoarece securitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi, în această societate am luat diferite măsuri de precauție pentru a proteja aceste informații împotriva pierderii accidentale, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării și tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Societății.